Regulamin sklepu internetowego monolibro.es

Definicje

Administrator („Monolibro”) – Marcin Kadziolka, calle Profesor Manuel Broseta 6-3-7, 46119 Náquera, Hiszpania. Numer identyfikacji podatkowej: ESY7053919V, email: kontakt@monolibro.es, telefon: +34 624 068 688.

Sklep – prowadzona przez Monolibro platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki i inne rzeczy oferowane przez Monolibro za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy “monolibro.es” (dalej zwany “Sklepem”) prowadzony jest przez Marcina Kądziołkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kadziolka, z siedzibą w Náquera (Hiszpania), 46119, Calle Profesor Manuel Broseta 6-3-7, numer identyfikacji podatkowej NIF: ESY7053919V.

Sklep internetowy “monolibro.es” specjalizuje się w sprzedaży książek przez internet.

Kontakt ze sklepem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@monolibro.es.

Korzystanie z Sklepu oraz dokonywanie zakupów w nim oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2023

§ 2. Zasady zamówień

Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie można składać przez stronę internetową Sklepu.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji na podany adres e-mail.

Realizacja zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po jego opłaceniu przez klienta.

§ 3. Płatności

Sklep oferuje różne metody płatności, które są dostępne podczas składania zamówienia.

W przypadku płatności online, zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu dokonania płatności.

Klient nie ponosi dodatkowych kosztów niezależnie od wybranego przez niego sposobu płatności.

§ 4. Dostawa

Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy dostępnym na stronie Sklepu pod poniższym adresem.

Termin dostawy jest uzależniony od dostępności produktów i może być przedstawiony Klientowi przed finalizacją zamówienia.

Sklep zobowiązuje się do bezzwłocznej realizacji zamówienia i przekazania go do dyspozycji przewoźnika dostarczającego zamówienie do klienta.

§ 5. Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem konsumenta. Szczegółowa polityka zwrotów jest opisana na stronie internetowej Sklepu – zwroty.

W przypadku produktów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

Proces zwrotu towaru lub reklamacji jest opisany na stronie internetowej Sklepu – reklamacje.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest Marcin Kądziołka, z siedzibą w Hiszpanii, 46119 Náquera (Valencia), calle Profesor Manuel Broseta 6-3-7.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.

§ 7. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sklep jedynie w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny. W takim przypadku data dokonania zmiany i zakres zmian zostaną wyszczególnione na końcu regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Sklepu.

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Sklepu będą rozstrzygane na drodze mediacji lub postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu, tj. 25.08.2023.

Zmiany regulaminu

brak